www.jacquestrouillot.ca/home

Zam Kreyòl, DENY DORVIL

Deny Dorvil fèt Ginode, dezyèm seksyon nan komin Jan-Rabèl, Ayiti. Nan peyi Ayiti, Deny te etidye dwa e li te anseye kominikasyon fransè ak espanyòl pandan anviwon 8 tan.

Nan lane 2003, li te rantre nan Montreyal kote li te kontinye etidye; li fè yon sètifika nan animasyon ak rechèch kiltirèl, yon bakaloreya nan ansèyman fransè lang segonn nan UQAM, Université du Québec à Montréal; yon metriz nan entèvansyon edikativ nan UdeM, Université de Montréal.

Depi lane 2008 Deny ap anseye fransè dezyèm lang ak lang matènèl nan CSDM, Commission scolaire de Montréal.

32,00 CAD